ROMMELMARKT    VOLZET

Alvast bedankt aan alle ingeschreven standhouders, jullie zijn reeds met een 250-tal!!!


Alle bezoekers zijn welkom op zaterdag 9 Oktober 2021!