Historiek van het Kapelleken

Sinds mensenheugenis stond het kapelleken op de hoek van 't Kapelleken en de Schoonstraat (later heraangelegd en Braamstraat genoemd).

De naam 'Schoonstraat' werd gegeven naar aanleiding van het bezoek van koning Albert I en koningin Elisabeth

(in 1932) aan de begoniavelden van Henri Somers in de Hijftestraat.

In de volksmond werd de lap grond waar nu de verkaveling van de Rozenlaan is, de 'Seis' genoemd.

Het kapelleken stond aan de rand van een gracht (wal) dus op de hoek van de seis, omgeven door een haag van doornen die regelmatig werden bijgeknipt. Men verteld dat het er ooit zou gekomen zijn naar dank aan Maria voor het vrijwaren van de wijk van de pest.


De Hijftestraat maakte vroeger een bocht en liep eigenlijk langs de achterkant van het recent verdwenen pleintje. De seis was dus groter dan we nu zouden veronderstellen.


In 't begin van de jaren 1960 (waarschijnlijk 1961 of 1962) werd de Hijftestraat  recht getrokken. Een deel van de seis verdween en 't kapelleke, samen met een gietijzeren wegwijzer met vier armen die nooit werd teruggevonden, moest er verdwijnen voor werken.


'Iemand' nam deze taak op zich, maar niemand wist echter wie. Dit had als gevolg dat 't kapelleke gewoon verdwenen was.

Jaren na de werken vond het toenmalig wijkbestuur dat het kapelleke toch moest teruggevonden worden.

Mevrouw Georgette Schatteman-De Brabandt nam in 1979 het initiatief en kwam, via iemand die er ooit hovenier was, op het spoor van de familie Braeckman, ooit woonachtig in ' 't kasteelke'. (Dit heeft nu zijn oprit via Dorp-West en geeft met de achterzijde uit op 't Kapelleken.) Op dat tijdstip woonde een dochter Braeckman, gehuwd met een Vandendriessche in dat kasteelke. Destijds was het niet zo evident om 'rijke' mensen te contacteren, temeer omdat zij Frans spraken.


Uiteindelijk bleek het originele kapelleke in die tuin te liggen en het Lieve-Vrouw-beeld en kandelaars stonden in het kasteel. Henri Schatteman heeft het sterk gehavende kapelleke volledig opgeknapt. Hij kon het opnieuw in de originele staat herstellen gezien alle materiaal er nog was. Hij demonteerde het helemaal en zette alle stukken terug op hun plaats.

Mevrouw Schatteman herstelde het beeld en herschilderde het. Ze maakte eveneens een gedicht (zie bijlage) en legde dit onder het Mariabeeld in de kapel.

Het bestuur plaatste het op het nu verdwenen pleintje en op 12 oktober 1979, ter gelegenheid van de kermis,

werd het ingewijd door Z.E.H. Deken, gevolgd door een drink in de verdwenen café 't Kapelleken (op de hoek Hijftestraat-Kapelleken).


In 1997 werd 't kapelleke opnieuw verwijderd voor werkzaamheden, ditmaal door het huidige wijkbestuur.

Men maakte van de gelegenheid gebruik om, zowel kapel als beeld te herstellen en opnieuw te schilderen. 

Begin oktober 1998 werd het terug geplaatst naar aanleiding van de kermis het daaropvolgende weekend. Het stond naast de enige overgebleven boom die er ook al stond in de tijd dat koning Albert I Lochristi met een bezoek vereerde en die reeds tweemaal serieuze wegenwerken overleefde.


Ondertussen kwam 't kapellke in het voorjaar van 1999 op zijn huidige plaats. Het rondpunt werd mooi aangelegd. Er kwam beplanting en de oude bank werd opnieuw geplaatst.

Iets vertellen over het 75-jarig bestaan van 't Kapelleken? Toen werd het beeld herschilderd door ...?